Salgsbetingelser

3DP Modelling AS
Org nr 989 778 501

Kjøpmannsgata 10, 6005 Ålesund

Tlf: +47 70 13 37 27 post@3dp.as


Salgsbetingelser
Standard salgsvilkår etter gjeldende regler for forbrukerkjøp over internett.

Salg til forbruker regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og kredittkjøpsloven.

Salg til næring kan omfatte andre reklamasjonsbetingelser enn kjøpsloven for forbrukere (jf Kjøpsloven §3). Som standard leveres produkter med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler, dersom annet ikke er avtalt.

Avtalegrunnlag tiltredes ved bestilling, kvittert ved ordrebekreftelse med samlet grunnlag for kjøpet. Kjøpstransaksjoner behandles på vårt ansvar gjennom nettportalen.

3DP tar forbehold om feil i lagerstatus, tekst og priser vist i nettportalen.

Betaling
Betalingstransaksjoner forgår gjennom tredjeparts leverandører i nettportalen. Betaling tilbys via PayPal, Visa, Mastercard og VIPPS.

For firmakunder tilbys også bestilling med betaling mot faktura. Det tilkommer ikke gebyr for fakturaer som kan sendes elektronisk (EHF, epost).

Frakt og transport
Utsending av varer via Bring, med tilgjengelig sporing gjennom fraktleverandørens nettside. Leveringstid er normalt 1-4 virkedager, med noen unntak for enkelte soner og tidspunkter. Fraktpris etter vekt, størrelse og leveringssted. Ved lageravvik som forårsaker økt leveringstid enn normalt forventet, mottas oppdatering ved epost eller telefon registrert ved bestilling.

Lokal henting fra lager

Ved valg av henting av varer fra lokalt lager, Kjøpmannsgata 11,6005 Ålesund, avtales dette på forhånd via telefon +47 70 13 37 27

Lokal levering fra lager
Lokal levering fra lager kan tilbys, merknad tilføres ved ordre.

Angrerett
Forbrukerkjøp inngått gjennom nettportalen reguleres av Angreretts loven

Angrerett-loven omfatter kun forbrukerkjøp inngått ved fjernsalg, jf Angrerettloven § 1. Angreretten gjelder ikke kjøp gjennomført fra lokalt lager, og for firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt, jf. Angrerettloven § 21. Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake, jf. Angrerettloven § 25 første ledd.
Skjema for Angrerett
her.
Opplysninger om angrerett
her.
Returkostnadene bæres av forbruker, jf. Angrerettloven § 25 andre ledd.
Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon jf. Angrerettloven § 25 tredje ledd.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist (Forbrukerkjøp)
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Konfliktløsning (Forbrukerkjøp)

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Polymerer for 3D print

Lær mer om de ulike material egenskapene til de ulike plast polymerer brukt i 3D printer filament.

Klikk og lær mer om de ulike plast polymerene for 3D printing

Filament