Anycubic basic UV LCD resin Black


Størrelse: 1 kg
Pris:
Salgspris499,00 NOK
Lagerbeholdning :
På lager

Pris Inkludert mva

Beskrivelse

UV Resin Black

Anycubic`s standard UV resin har god stryke, krymper lite og har en effektiv print hastighet spessielt laget for LCD resin 3D printere.

Resinen har en UV wavelenght på 365-405nm og er derfor ikke kompatibel med DLP printer som bruker laser.

Slicer og generelle printer innstillinger.

Bunnlag eksponeringstid: 20-60sekunder
Normal eksponeringstid: 5-15 sekunder
Monocrom eksponeringstid: 2-5 sekunder

Anbefaler bruk av Lychee slicer, der finner du mange ferdig resin profiler for de mest vanlige SLA printerne. En annen god slicer kandidat er Chitubox.

Bruk:
Rist godt før bruk, og unngå bruk av resin på steder der det er mye sollys.
Filtrere brukt resin før gjenbruk.
Vaske delene i IPA (95% eller renere alkohol)
Unngå at resinen blir stående stille i resinvattet over lengre tid.

Sikkerhet:
Bruk hansker for å unngå direkte kontakt med huden og holde rommet ventilert.
Unngå direkte kontakt med resin. Kommer du i kontakt med resin på hud, vask øyeblikkelig med vann. Føler du ubehag? kontakt legevakt eller lege.
Oppbevares utilgjengelig for barn, om må under ingen omstendighet drikkes.

Har du erfart problemer med riving og deformering av SLA prints?

En av årsakene til at mange opplever ødelagte SLA prints er deformering og riving som kan komme av for stort vakuum ved Z løft. Har du ikke dreneringshull i en modell vil vakuum lommer kunne skape problemer for deg. Små vakuum er ofte ikke noe å bry seg om, men større områder med vakuum vil potensielt ødlegge modellen. Til venstre illustrerer område i gult hvor vakuum vil oppstå. Ved å legg inn en lite hull (på bildet til høyre) eliminerer du alt vakuum og er bedre sikkret for et godt ressultat når du printer med en LCD resin 3D printer.

Andre kunder ser også på: